Diabetes Fonds zoekt collectevrijwilligers in Groningen

GRONINGEN - Het Diabetes Fonds zoekt collectanten, collecteleiders en wijkhoofden om de jaarlijkse collecte in Groningen tot een succes te maken.

De collecte vindt plaats van 31 oktober tot en met 5 november. Met de opbrengst van de collecte kan belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar diabetes worden uitgevoerd. En dat is nodig. Want in Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen diabetes.

Diabetes

Bij diabetes heeft het lichaam moeite om de bloedsuiker normaal te houden. Als de bloedsuiker jarenlang te hoog is, lijdt het lichaam daaronder. En dat heeft ernstige gevolgen: hartaandoeningen, slechter zien of blind worden, beschadiging van nieren en zenuwstelsel. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.diabetesfonds.nl/collecte. Meer informatie: collecte@diabetesfonds.nl of 033 – 462 2055.