Nachtelijke afsluitingen Hoge Euvelgunnerbrug, Julianabrug en Driebondsbrug

GRONINGEN - Rijkswaterstaat voert in de eerste 3 weekenden van oktober functionele testen uit aan bruggen in de stad Groningen: de Hoge Euvelgunnerbrug, de Driebondsbrug en de Julianabrug. Per weekend wordt 1 brug getest.

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van regulier onderhoud om de kwaliteit van de brug te testen. Tijdens het testen is hinder voor het wegverkeer niet te voorkomen.

  • De Hoge Euvelgunnerbrug wordt van zaterdag 1 oktober 22.00 uur tot zondag 2 oktober 06.00 uur getest.
  • De Driebondsbrug van zaterdag 8 oktober 22.00 uur tot zondag 9 oktober 06.00 uur.
  • En de Julianabrug van zaterdag 15 oktober 23.30 uur tot zondag 16 oktober 06.00 uur.

Hinder wegverkeer

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de testen ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. Voor het wegverkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Deze worden aangegeven met gele borden. Al het verkeer moet rekening houden met een langere reistijd.

Geen hinder scheepvaartverkeer

Er is geen hinder voor het scheepvaartverkeer. De afsluitingen zijn buiten de bedientijden van de 3 bruggen.