Noordelijke ondernemers spannen zich in voor bereikbaarheid

GRONINGEN - In The Big Building in Groningen is maandag het GRQ Business Network, een ondernemersinitiatief rond Groningen Airport Eelde, aangekondigd.

Dit GRQ Business Network is opgezet vanuit de overtuiging dat ondernemers zelf een belangrijke rol kunnen vervullen in de bereikbaarheid van Noord-Nederland. Verschillende noordelijke partijen ondertekenden het Manifesto GRQ Business Network, waarin de ambities werden gepresenteerd.

Manifesto GRQ Business Network

'Wij noordelingen zijn trots', valt te lezen in het manifest. 'Trots op wie we zijn en op de regio waarin we wonen en werken. Deze trots uiten we op onze eigen kenmerkende manier: niet met veel woorden, maar gewoon doen.' 'Ook op ons rijke zakelijk leven mogen we trots zijn. In veel sectoren zijn we sterk vertegenwoordigd met vooruitstrevende bedrijven en organisaties. Er liggen volop kansen op gebied van healthy aging, energie, jachtbouw, onze agrarische en online sector en uiteraard toerisme.' 'Belangrijke voorwaarden voor succesvol zaken doen, zijn uitstekende voorzieningen, een goede infrastructuur en intensief netwerken. ‘Economische ontwikkeling volgt infrastructuur’ is een veel gehoorde en bewezen uitspraak. Hiervoor is het essentieel dat óns vliegveld behouden blijft. Want via Groningen Airport Eelde gaat er een wereld aan mogelijkheden open voor zakelijk Noord-Nederland.' 'Vanuit deze noordelijke trots en mentaliteit scharen noordelijke ondernemers zich achter Groningen Airport Eelde.' 'Door deel te nemen aan GRQ Business Network maak je kenbaar hoe belangrijk jij de bereikbaarheid van Noord-Nederland vindt. En als ondernemers onderling versterk je elkaar bij het zaken doen.'

Stichting i.o.

Het GRQ Business Network is een stichting in oprichting. Marco de Jong is voorzitter, Johan Lindemulder penningmeester en Haskia Kramer secretaris. “Groningen is een geweldige succesvolle stad voor start-ups en ondernemers, dat is wel gebleken. Nu deze aansluiting met de rest van de wereld er is, zal de discussie over moeten gaan tot het nadenken over verdere ontwikkeling van Noord-Nederland. Daar dragen ook wij graag ons steentje aan bij”, lieten Peter Hager en Gerard Loode van Simplicate optekenen. Leon Boot van NNZ BV: "Voor het noordelijke bedrijfsleven is een connectie via Groningen Airport Eelde naar een internationale hub van uitermate groot belang! Op die manier ontsluit je op een snelle en efficiënte manier onze regio met de internationale zakelijke wereld.” Harm Post van Groningen Seaports N.V.: “Als ik gesprekken voer met bedrijven als RWE, Siemens, Google maar ook kleinere bedrijven, dan is de eerste vraag altijd: 'Is er een luchthaven?'. Deze verbinding met het internationale vliegveld van Kopenhagen draagt bij aan de aantrekkelijkheid van ons hele gebied. Ik zou willen zeggen: U kunt nu uw kaartje kopen.”