UMCG opent Kinder Allergie & Astma Centrum

GRONINGEN - Met een symposium opent het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vrijdag 23 september een Kinder Allergie & Astma Centrum. Het centrum is onderdeel van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG.

In het centrum werken artsen, verpleegkundigen en onderzoekers van verschillende afdelingen samen in de diagnostiek en behandeling van kinderen met een (verdenking op) allergische aandoeningen en astma. De focus ligt op complexe zorg voor kinderen die verschillende ernstige allergieën tegelijk hebben, of kinderen die een ernstige allergische reactie ontwikkelen op geneesmiddelen tegen bijvoorbeeld kanker of reuma. Zo’n allergische reactie kan tot uiting komen door een reactie van de huid, de ogen of de luchtwegen, maar ook van hart en bloedvaten, het maagdarmkanaal en het bewustzijn.

Levensbedreigend

Waar bij bijvoorbeeld hooikoorts vooral de ogen en luchtwegen geïrriteerd raken, kan een voedsel- of insectengifallergie een zeer ernstige en levensbedreigende reactie geven, zoals een anafylactische shock. Bij zo’n shock kunnen de luchtwegen gevaarlijk opzwellen, de bloeddruk sterk dalen en organen uitvallen. In dat geval is directe toediening van adrenaline belangrijk om de reactie te stoppen. Zonder behandeling kan een ernstige allergische reactie dodelijk zijn. Maar er zijn ook minder acute ernstige reacties. Een allergische reactie op een kankerbehandeling waardoor een bepaald geneesmiddel niet meer gegeven kan worden, kan ook levensbedreigend zijn, doordat er geen andere behandeling mogelijk is. De zorg voor deze complexe patiënten wordt in nauwe samenwerking en onderlinge afstemming met de zorgverleners en ziekenhuizen in de regio vormgegeven.

Onderwijs op maat

Naast de patiëntenzorg biedt het centrum onderwijs op maat en vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats.