Expositie ‘Stadsnatuur in beeld’ verlengd

GRONINGEN - De expositie ‘Stadsnatuur in beeld’ bij de gemeente Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep 98 wordt verlengd tot en met vrijdag 11 november.

De gemeente heeft hiertoe besloten vanwege de grote belangstelling voor de expositie, die tot 1 oktober zou duren.

Stadsnatuur

De in juni geopende expositie laat zien hoe enorm divers de stadsnatuur van Groningen is en hoe die natuur zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast geeft het een beeld van de invloed van het beheer en inrichting. De stadsnatuur is 7 jaar lang door een grote groep ecologen op wetenschappelijke wijze gemonitord. Zij hebben gemeten wat en waar in de stad leeft. Hierdoor is voor het eerst een compleet beeld gevormd van de in Stad voorkomende soorten planten en beesten en in welke wijk/ buurt ze zich bevinden.

Opgezette beesten

De expositie toont foto’s, overzichtskaarten en gebiedsscores van stadsnatuur. Verder het 7-jarig monitoringsrapport, informatie over de resultaten van de monitoring per wijk én 40 soorten beesten in opgezette vorm.