Enquête Vrienden van de stad Groningen in Zwanestraat

GRONINGEN - Stichting Vrienden van de stad Groningen heeft een enquête gehouden over de menging van verkeerssoorten - wandelen en fietsen - in de Zwanestraat. In totaal werden 90 passanten ondervraagd.

"Aanleiding was dat met het verdwijnen van de bussen uit de binnenstad de vraag opkomt hoe fietsen en voetgangers zich in de binnenstad zouden moeten gaan verhouden: aparte rijbanen voor fietsers of een menging zoals op dit moment in de Zwanestraat het regiem is?", meldt voorzitter Tom van der Meulen van Vrienden van de stad Groningen. "Dat kun je maar het best aan de gebruikers van de Zwanestraat zelf vragen."

Meer mengen

49 van de 90 ondervraagden gaf aan voor meer mengen te zijn, terwijl 41 van hen voor beperking (of zelfs afschaffing) is. Fietsers hadden vooral een voorkeur voor mengen. Voetgangers zagen een probleem in het verschil in snelheid, waardoor ze niet rustig kunnen winkelen. Kinderen, (en hun ouders), ouderen, en slechtzienden vinden mengen geen pretje. Regulering (verbod/ beperking van fietsen) wordt vooral op de stillere tijdstippen door voetgangers als een mogelijkheid gezien, en zelfregulering op de drukkere.

Niet extrapoleren

Vrienden van de stad Groningen beseft dat de aantallen van de enquête, die zaterdag 10 september werd gehouden, klein zijn. "En de aard van de enquête brengt met zich mee dat je dit niet zomaar deze uitkomsten mag extrapoleren naar ‘de mening van de mensen in Groningen’."