Meerjarig partnership Martini Ziekenhuis en Menzis

GRONINGEN - Het Martini Ziekenhuis en Menzis gaan een partnership aan. Ze ondertekenen donderdag 22 september een contract voor 4 jaar, met als belangrijke ambitie om de zorg voor mensen nu en in de toekomst dichtbij, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.

Het Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis hebben vergaande afspraken gemaakt om de kwaliteit verder te verbeteren, zorg dichterbij te organiseren en de kosten te verminderen. Om dit de komende jaren goed te volgen hebben de samenwerkingspartners een monitor ingericht op kwaliteit, doelmatigheid en kosten.

Primeur

Het is in Nederland voor het eerst dat een contract van dergelijke omvang en detail gerealiseerd wordt tussen een verzekeraar en een ziekenhuis. Het zal dan ook als voorbeeld dienen voor toekomstige samenwerkingsafspraken tussen Menzis en andere ziekenhuizen. Bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis: "Ik ben heel trots op de totstandkoming van dit contract. Het is ongekend gedetailleerd uitgewerkt, niet alleen op financieel gebied maar ook op kwaliteit van zorg. Menzis wordt hiermee echt een samenwerkingspartner voor een langere periode voor ons. Het gaat om inhoud, doelmatigheid, kwaliteit en prijs. De afspraken zijn transparant en actueel: het is tijd dat we ons (ziekenhuis en medische staf) daadwerkelijk als partners in de zorg laten zien."

Zorg dichtbij

In het contract is vastgelegd dat het Martini Ziekenhuis de zorg samen samen met Menzis nog doelmatiger organiseert. De juiste zorg op de juiste plaats (huisarts of ziekenhuis) tegen een hoge kwaliteit en zo laag mogelijke kosten. Hiervoor is, in samenspraak met de Groninger huisartsen, een lijst van projecten en initiatieven samengesteld. Directeur Zorg Joris van Eijck van Menzis: "Ik ben ook erg trots op deze afspraak met het Martini Ziekenhuis. Een afspraak als deze hebben wij nog niet eerder gemaakt. We maken nu een directe koppeling tussen kwaliteit en de financiën. De inwoners van de hele provincie Groningen profiteren van deze afspraken!"

Meerjarig partnership

De gesprekken startten in december 2015. De ziekenhuisorganisatie, medische staf en Menzis hebben de eerste fase van dit traject nu afgerond wat geresulteerd heeft in dit meerjarig partnership. Het Martini Ziekenhuis en Menzis hebben een kwaliteitsagenda opgesteld. Daarin worden afspraken gemaakt over de kwaliteitsontwikkeling van het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een duidelijk profiel met speerpunten waarop het ziekenhuis kan doorgroeien. Menzis ondersteunt die groei. Voor elk speerpunt geldt dat een gezamenlijke ontwikkelagenda gemaakt wordt, gericht op continue verbetering van de kwaliteit.

Passende financiering

In tegenstelling tot de groei van de speerpunten, is voor de basiszorg die het Martini Ziekenhuis levert afgesproken dat daar jaarlijkse afspraken over worden gemaakt. Omdat het ziekenhuis 24 uur per dag een Spoedeisende Hulp, Operatiecentrum en Intensive Care beschikbaar moet hebben, ongeacht het aantal spoedpatiënten, is acute zorg als specifiek deelgebied benoemd. Vanwege dit karakter is de financieringsvorm daarop aangepast. Ten behoeve van de vergoeding van dure geneesmiddelen, zoals medicijnen voor patiënten met reuma of kanker, is afgesproken dat de patiënt altijd het geneesmiddel kan krijgen dat voor hem of haar het meest geschikt is. Er zijn strikte afspraken gemaakt over efficiënt gebruik en kosten hiervan.