Al meer dan 40.000 zonnepanelen in Stad

GRONINGEN - Het aantal zonnepanelen in de stad Groningen is afgelopen jaar met 8917 stuks toegenomen tot een totaal van 40.718. Daarmee is de groei vergelijkbaar met die in de topjaren 2014 en 2015. Ook de vooruitzichten voor komende jaren zijn goed.

Grunneger Power inventariseert het aantal zonnepanelen ieder jaar. Dit gebeurt aan de hand van luchtfoto’s die op een vast moment in het voorjaar worden genomen. Daardoor zijn de 1700 zonnepanelen op het dak van Martiniplaza nog niet eens meegenomen in de cijfers. Deze werden kort voor de zomer in gebruik genomen.

Op naar de 100.000

Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: "We streven er naar om in 2018 de magische grens van 100.000 zonnepanelen te passeren. Dit lijkt nog steeds haalbaar. Naast het stimuleren van particulieren en bedrijven zijn ook gronden beschikbaar gesteld voor zonneparken. Het resultaat daarvan zal in 2017 en 2018 zichtbaar worden met 3 grote zonneparken.” Dat zijn ‘Vierverlaten’ van Grunneger Power, met geld van de gemeente (circa 8000 panelen), ‘Woltjerspoor’ en ‘Roodehaan’ (beide circa 40.000 panelen). “We zitten dus heel goed op schema en met deze plannen kan het streefcijfer zelfs royaal worden overtroffen”, stelt Gijsbertsen.

Meer bedrijfsdaken

Waren het in 2014 nog vooral particuliere huiseigenaren die hun daken begonnen te exploiteren, tegenwoordig zorgen bedrijfspanden voor de meeste groei. Er zijn al subsidies toegekend voor 8000 panelen die de komende jaren op lokale bedrijfspanden kunnen worden geïnstalleerd. Daarmee is niet gezegd dat de particuliere markt opdroogt. Landelijk neemt de groei van zonnepanelen nog altijd toe. De lichte terughoudendheid van Groningse particulieren kan verklaard worden vanuit de aardbevingsproblematiek. Veel Stadjers met bevingsschade hebben hun investeringsbeslissing uitgesteld tot ze duidelijkheid hadden over toekenning van compensatie uit de waardevermeerderingsregeling. De verwachting is dat deze Stadjers in 2017 alsnog zonnepanelen gaan installeren.

Energieneutraal in 2035

De jaarlijks telling van zonnepanelen komt voort uit het gemeentelijke energieprogramma. Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Welk percentage van de energiebehoefte dan door zonne-energie moet worden ingevuld en hoe die opgave precies gerealiseerd gaat worden, dat zal de komende jaren gestalte krijgen in een nieuwe gemeentelijke zonnestrategie.

Capaciteit elektriciteitsnet

Overigens verwacht Enexis in de stad geen problemen met het aansluiten van nieuwe zonnepanelen. De capaciteit van het elektriciteitsnet is groot genoeg. In nauw overleg met gemeente Groningen en andere betrokken instanties werkt Enexis stelselmatig aan het up-to-date houden van het net.