Senia wil leesgroepen filosofie en klassieke literatuur in Groningen

GRONINGEN - Senia en de Bibliotheek willen een leesgroep filosofie en een leesgroep klassieke literatuur oprichten in Groningen.

Senia-leesgroepen bespreken 6 of 7 boeken per jaar. De boeken worden besproken aan de hand van leeswijzers met achtergrondinformatie en discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. De groepsleden komen gemiddeld eens in de 6 weken bij elkaar.

Informatiebijeenkomsten

Donderdag 22 september worden in de Groninger Forum Bibliotheek 2 informatiebijeenkomsten gehouden over de oprichting van de leesgroepen. Om 11.00 uur wordt een informatiebijeenkomst over/ voor de leesgroep filosofie gehouden.  Om 14.00 uur volgt een informatiebijeenkomst over/ voor de leesgroep klassieke literatuur. De bijeenkomsten zijn gratis en vrijblijvend. Na een informatief gedeelte worden praktische afspraken gemaakt met mensen die in een leesgroep willen stappen.