Wat vinden Stadjers van windenergie?

GRONINGEN - Inwoners van de gemeente Groningen wordt gevraagd mee te doen aan een enquête over windenergie.

Vooruitlopend op het Windplan dat burgemeester en wethouders ter besluitvorming willen voorleggen aan de raad, worden Stadjers geconsulteerd over hun opvattingen met betrekking tot windenergie.

Duurzame energiebron

In 2035 wil de gemeente Groningen energieneutraal zijn. Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid: “Windenergie is een heel belangrijke duurzame energiebron. Daarmee kan een aanzienlijk deel worden opgewekt van de energie die we nodig hebben voor onze stad. Windenergie biedt kansen voor de stad en die willen we als gemeente zo goed mogelijk benutten. Dit willen we niet alleen doen, maar met bewoners, ondernemers en strategische partners.” Daarbij is het belangrijk om te weten wat de mening van Stadjers over windenergie is. De uitkomst van de enquête vormt een van de onderdelen van het Windplan, waarmee de gemeente Groningen aangeeft hoe zij verder wil met energie.

Enquête

Alle leden van het Stadspanel van de gemeente Groningen (8000 personen) krijgen de enquête toegestuurd. Daarnaast kan iedereen die belangstelling heeft, de vragenlijst vinden via www.stadjersonline.nl. De code om de vragenlijst in te vullen is: windkracht050.