Gemeente Groningen start actie ‘Controleer uw WOZ-waarde’

GRONINGEN - De gemeente Groningen stelt 42.000 huiseigenaren in staat om de voorlopige WOZ-waarde 2017 zelf online te controleren.

De huiseigenaren kunnen tot en met 2 oktober met DigiD inloggen op de website gemeente.groningen.nl/belastingen. Daar kunnen ze zien hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen.

Wijzigingen

Verkeerde of onvolledige gegevens kunnen worden aangepast en automatisch doorgestuurd. De gemeente controleert deze wijzigingen en stelt de nieuwe WOZ-waarde vast.

Definitieve WOZ-waarde

Eind januari 2017 ontvangen de eigenaren de gemeentelijke belastingaanslag voor 2017 met daarop de definitieve WOZ-waarde. Dan zien ze ook of de doorgegeven wijzigingen tot een correctie van de WOZ-waarde hebben geleid. Vooruitlopend op deze actie is al een succesvolle proef gedaan met huiseigenaren in de wijken Oranjebuurt, Helpman en Herewegbuurt.