Nieuwe stap in zoektocht naar verdwenen Graaf Adolf

GRONINGEN - De door de Groningse historicus Lammert Doedens gestarte zoektocht naar het verloren lichaam van Graaf Adolf van Nassau is een stukje verder. Onderzoek van de Universiteit van Göttingen naar menselijke resten die in een verzamelkist in de St. Lamberti-Kirche in Oldenburg, heeft 2 individuen opgeleverd die voldoen aan het ‘signalement’ van de verdwenen graaf.

Lammert Doedens is al jaren gefascineerd door de vraag waar het lichaam van Graaf Adolf zou zijn gebleven, nadat hij in 1568 sneuvelde bij de Slag bij Heiligerlee. Hij stelde dat historici die aannamen dat de graaf in Emden zou zijn bijgezet, het mis hadden. Doedens' onderzoek werd gefaciliteerd door het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen, dat er in het voorjaar van 2016 een kleine tentoonstelling aan wijdde.

Naar Oldenburg

Doedens ontdekte tot dan toe onbekende banden tussen het huis Nassau en de Graven van Oldenburg. Bovendien wist hij aannemelijk te maken dat Adolf na zijn balseming op het slagveld van Heiligerlee naar Oldenburg zou zijn vervoerd. Bovendien bleek in de St. Lamberti-Kirch in Oldenburg, waar de Graven van Oldenburg zijn begraven, achter de dichtgemetselde muur van een verwarmingskelder een verzamelkist te liggen, met daarin de resten van – naar men meende – 5 of 6 mensen. De muur werd doorgebroken en de kist geopend onder supervisie van antropologen van de Universiteit van Göttingen.

Resten van 30 mensen

Het morfologisch onderzoek is inmiddels afgerond. Vast is komen te staan dat er resten van 30 mensen in de kist lagen. Veel meer dus dan verwacht. Vanwege de zoektocht naar Graaf Adolf speurden de antropologen vooral naar beenderen die zouden passen bij een 28-jarige man, waaruit eventueel DNA gehaald zou kunnen worden. Ook dat is gelukt. 2 individuen voldoen aan het ‘signalement’ van Graaf Adolf van Nassau. Op dit moment wordt van deze beenderen DNA afgenomen, waarvan de bruikbaarheid moet worden vastgesteld. Hierna zal vergelijkingsmateriaal moeten worden verzameld. Doedens, Ralph Hennings van de St. Lambertikirche en onderzoekers uit Göttingen proberen toestemming te krijgen om DNA-materiaal te krijgen van een neef en een grootmoeder van Adolf van Nassau.

Compleet skelet

Het grote aantal individuen in het verzamelgraf, wijst erop dat hier de resten van de meermalen verstoorde graven van de Graven van Oldenburg in de St. Lambertikirche zijn bijeengebracht. Het gaat echter om meer individuen dan in aanmerking komen vanuit de grafelijke familie. Onderzoekers gaan er daarom vanuit dat ook anderen mensen die in de Lambertikirche begraven waren in het graf terecht zijn gekomen. Naast de restanten, werd 1 min of meer compleet skelet gevonden. Dat zou graaf Christoph van Oldenburg kunnen zijn, voorvechter van de Reformatie in Oldenburg.

Internationaal samenwerkingsproject

Doedens’ zoektocht is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal samenwerkingsproject, waarbij de Universiteit van Göttingen en de St. Lambertikirche zijn betrokken. Het project wordt gesteund door ‘Freiheitsraum Reformation’ van de Universiteit van Oldenburg, de EWE-stichting in Oldenburg en het Universiteitsmuseum Groningen.