'Sporen van het slavernijverleden in Groningen' met kaart en fietsroutes

GRONINGEN - Bij Uitgeverij Passage verschijnt vrijdag 16 september het boek 'Sporen van het slavernijverleden in Groningen'.

Dit door Margriet Fokken en Barbara Henkes geschreven boek bevat een wandelroute door de stad en 4 fietsroutes in de provincie. Deze voeren de lezer langs circa 60 plekken die nu nog iets zeggen over de geschiedenis van de slavenhandel. De Gouden Eeuw had een keerzijde in de vorm van slavenhandel en slavernij. Dat gold ook voor Groningen, waar een eigen Kamer van de West-Indische Compagnie met een scheepswerf werd opgericht aan de Noorderhaven. Van daaruit voeren schepen naar de Afrikaanse kusten om tot slaaf gemaakte Afrikanen op te kopen en ze naar de overzijde van de Atlantische Oceaan te verschepen. Vooraanstaande Groningers investeerden in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) en in plantages in Suriname en op de Antillen. Na het afschaffen van de slavernij werden velen van hen of hun nazaten in Nederland financieel gecompenseerd voor het verlies van hun slaven. Deze lucratieve geschiedenis speelde zich niet alleen af overzee; zij werkte ook door in de stad Groningen en Ommelanden.

Sporen slavernij aanwijsbaar

Sporen van het koloniale verleden en de slavernij zijn nog steeds aanwijsbaar. Het statige Calmershuis in de Oude Boteringestraat behoorde toe aan Thomas van Seeratt, die voorafgaand aan een glansrijke carrière als commies-provinciaal in Groningen zijn fortuin vergaarde als slavenhandelaar in dienst van de WIC. Ook buiten de stad, op borgen en in kerken, zijn sporen van het slavernijverleden te vinden. Op de borg Nienoord in Leek bevindt zich een reproductie van het portret van de 17de eeuwse jonkvrouwe Anna van Ewsum in het gezelschap van een zwarte bediende. Margriet Fokken, Barbara Henkes: 'Sporen van het slavernijverleden in Groningen; Gids voor Stad en Ommeland'. ISBN 97890 5452 323 9