Uitbreiding Energy Valley Topclub met GIJS en GHHC

GRONINGEN - Het samenwerkingsverband Energy Valley Topclub in Groningen is met nog eens 2 topsportclubs uitgebreid: GIJS (ijshockey) en GHHC (dameshockey). Hiermee wordt de basis gelegd voor de verdere versterking van de topsport in Groningen.

Het samenwerkingsverband Energy Valley Topclub verenigt bedrijven als Essent, Kuijpers, Gasunie en Groningen Seaports met de Groningse topsportclubs FC Groningen, Donar, Abiant Lycurgus en Nic./Alfa-college, én GIJS en GHHC.

Krachtenbundeling

Met het bundelen van de krachten hebben de deelnemende organisaties een modus gevonden om de topsport in Groningen naar een hoger niveau te brengen en ook om duurzaamheid en energietransitie te promoten bij het brede publiek, de jeugd en het bedrijfsleven. Onder de noemer ‘Samen duurzaam aan de top!’ zijn verschillende projecten gerealiseerd zoals de vergroening van de Euroborg, het ontwikkelen van energiebewustzijn bij middelbare scholieren, een verduurzaming van het MKB en het creëren van een proeftuin voor toegepast onderzoek voor energietransitie EnTranCe.

Omnivereniging?

Voor het komende seizoen 2016/ 2017 wordt in het bijzonder bekeken hoe door verdere samenwerking de ontwikkeling van de 6 sportclubs beter vorm kan krijgen. Momenteel wordt onderzocht of dit in de structuur van een omnivereniging geborgd kan worden. In zo'n vereniging zijn verschillende sporten ondergebracht. Binnen zo'n vereniging kunnen de clubs meer van elkaars professionaliteit en organisatiekracht profiteren.

Groenprojecten

Het komende jaar zal de aandacht van de Energy Valley Topclub ook gaan naar het ontwikkelen van nieuwe groenprojecten en naar het werven van nieuwe partners en leden.