Paulien Geerdink kwartiermaker noordelijk belastingkantoor

GRONINGEN - Paulien Geerdink is aangesteld als kwartiermaker/ beoogd directeur van het nieuw op te richten noordelijk belastingkantoor. Geerdink is de huidige directeur van Hefpunt.

Geerdink gaat per 1 oktober aan de slag met de opbouw van de nieuwe organisatie. De verwachting is dat die er op 1 januari 2018 staat. Op dat moment wordt de functie van kwartiermaker/ beoogd directeur vervangen door een vaste directeurspositie.

Paulien Geerdink

Na haar studie Fiscale Economie deed Paulien Geerdink ruim 20 jaar ervaring op als adviseur en leidinggevende in diverse advies- en overheidsorganisaties. Haar focus lag daarbij met name op fiscale advisering. Gaandeweg heeft ze zich daarnaast gespecialiseerd in het vormgeven van samenwerkingsverbanden en versterken van complexe organisaties op het snijvlak publiek/ privaat. Sinds 2014 is ze directeur van Hefpunt, dat de waterschapsbelastingen heft en int voor Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s en Wetterskip Fryslân en de kwijtschelding verzorgt voor diverse gemeenten. Geerdink is verder actief en ervaren in bestuur en politiek.

Noordelijk belastingkantoor

De besturen van de 3 noordelijke hebben in juni en juli ‘ja’ gezegd tegen de oprichting van een gezamenlijk belastingkantoor, voor de heffing en inning van alle lokale belastingen en uitvoering van de Wet WOZ. Zij kunnen hiermee jaarlijks fors besparen op uitvoeringskosten en gezamenlijk investeren in ICT. Voor inwoners van de gemeente Groningen betekent dit dat ze straks nog maar 1 aanslagbiljet krijgen voor alle waterschaps- en gemeentelijke belastingen. Het nieuwe kantoor biedt op termijn de mogelijkheid om meer gemeenten in Noord-Nederland te faciliteren.