Ubbo Emmiussingel krijgt regenboogpad

GRONINGEN - Burgemeeester en wethouders van Groningen hebben ingestemd met de aanleg van een regenboogpad op de Ubbo Emmiussingel.

Het pad komt op het pleintje in de loop-/ fietsroute tussen het hoofdstation en de binnenstad. Deze plek kwam uit een aantal potentiële locaties als meest geschikt naar voren. Het streven is om het regenboogpad nog vóór National Coming Out Day, 11 oktober, te realiseren.

DWARS

Het initiatief voor de aanleg van een regenboogzebrapad kwam van de jongerenorganisatie DWARS van GroenLinks. De gemeenteraad heeft dit initiatief omarmd. Ook B en W vinden dit een mooie manier om te laten zien dat Groningen een stad is waar iedereen welkom is. De gemeente heeft de afgelopen tijd samen met vertegenwoordigers van DWARS GroenLinks, het COC Groningen/ Drenthe en de Stichting LGBT gezocht naar de juiste locatie. Daarbij is ook de politie om advies gevraagd en zijn ervaringen meegenomen van gemeenten die al een regenboogzebrapad hebben.

Juridisch ingewikkeld

De meest simpele oplossing, namelijk het verven van de witte vlakken in een bestaand zebrapad bleek juridisch nogal ingewikkeld, omdat daarmee de status van het zebrapad verdwijnt en er een verwarrende en mogelijk onveilige situatie ontstaat. Vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid is ook het toeristische karakter van een regenboogzebrapad zwaar meegewogen. Naar verwachting zullen veel mensen het pad willen fotograferen of gewoon even stil willen staan bij de betekenis van het pad. Dat moet veilig kunnen, zonder het overige verkeer te hinderen.

Ubbo Emmiussingel

De initiatiefnemers en de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties bleken uiteindelijk het meest enthousiast over het plan voor een regenboogpad bij de Ubbo Emmiussingel. B en W vonden het vanzelfsprekend om die stem zwaar te laten meewegen bij definitieve keuze voor de locatie. De komende weken zal gewerkt worden aan de realisatie van het regenboogpad.