Weekendafsluiting Hereweg in Groningen

GRONINGEN - De Hereweg in Groningen is van zaterdag 10 september 19.00 tot zondag 11 september 18.00 ter hoogte van het Sterrebos volledig afgesloten.

Zowel voor automobilisten als voor fietsers en voetgangers geldt dan een omleidingsroute. De firma A.HAK werkt in dat weekend aan het leidingnet - gas, water en elektriciteit. Dat gebeurt in opdracht van Waterbedrijf Groningen en Enexis. Deze werkzaamheden zijn nodig ter voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Milieuhygiënisch onderzoek

OP het hele traject van de zuidelijke ringweg vinden in de periode 5 - 19 september afwisselend asfalt- en constructieboringen plaats. Dat gebeurt in opdracht van Combinatie Herepoort. Deze nachtelijke werkzaamheden hebben te maken met monstername ten behoeve van zogenaamd milieuhygiënisch onderzoek van het asfalt. Het is wenselijk om te weten welke stoffen het asfalt bevat als het in de nabije toekomst wordt gefreesd en afgevoerd.

Geluidshinder

De omwonenden dienen rekening te houden met enige geluidshinder. De overlast duurt ongeveer een kwartier per locatie. De volgende locatie is vervolgens 50 of 100 meter verderop. De aannemer heeft aangekondigd zijn uiterste best te doen om de overlast tot een minimum te beperken. Het verkeer dient dan rekening te houden met enige hinder vanwege beperkte rijstroken.