GGD Groningen en Veilig Thuis gaan 'handelingsverlegenheid' te lijf

GRONINGEN - GGD Groningen en Veilig Thuis zijn een nieuw project aangegaan gericht op het opheffen van 'handelingsverlegenheid' onder medewerkers van basisscholen bij vermoedens van seksueel misbruik.

Dit omdat gebleken is dat medewerkers van basisscholen in Groningen in geval van vermoedens van seksueel misbruik niet weten wat ze moeten doen en waar ze melding moeten maken.

Brochure

GGD Groningen en Veilig Thuis hebben daarom een aparte brochure voor het basisonderwijs opgesteld. In de brochure wordt uitgelegd welke instanties wanneer kunnen worden benaderd. Daarnaast worden veelgestelde vragen beantwoord, zoals 'hoe weet je of een kind misbruikt wordt?' en 'wat moet je als school wel en juist niet doen?'. De brochure wordt per post aan elke basisschool in de provincie Groningen verstuurd.

Melden is verplicht

Scholen zijn verplicht om vermoedens van enig vorm van seksueel misbruik te melden. Hiervoor moeten burgers en professionals alert zijn en elkaar weten te vinden. Dit samenwerkingsproject wil daar aan bijdragen.