Opening hogeschooljaar in teken maatschappelijke opbrengsten onderwijs

GRONINGEN - Collegevoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool Groningen verricht dinsdagmiddag 6 september de officiële openingshandeling van het het nieuwe studiejaar. Gastspreker is prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad.

De toespraak van Henk Pijlman heeft als thema ‘Onderwijs is meer dan zelfontplooiing’: we moeten meer aandacht hebben voor de maatschappelijke opbrengsten van onderwijs. Henriëtte Maassen van den Brink gaat in op de besteding van middelen en de kwaliteit van onderwijs. Tijdens de opening van het hogeschooljaar wordt bovendien de Hannie Schaftprijs 2016 uitgereikt, een studentenprijs voor een werkstuk met een opvallend hoog maatschappelijk engagement.