Diepenring Groningen op de schop

GRONINGEN - De Diepenring in Groningen gaat op de schop. De grootste verandering betreft het wegprofiel: 1 rijstrook met fietspad in plaats van 2 rijstroken.

De aanpak betreft beide zijden van het deel tussen Ebbingebrug en Steentilbrug (met uitzondering van de binnenzijde deel Gedempte Kattendiep-Steentilbrug) en om de buitenzijde van het deel Ebbingebrug-Kijk in ’t Jatbrug.

Moment van aanpak

Groot onderhoud aan de Diepenring is hard nodig. Vanuit diverse onderhoudsprogramma’s is nu geld beschikbaar om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Het moment van de aanstaande aanpak van de Diepenring hangt nauw samen met de ombouw van Ring Zuid die in de loop van 2017 start. Deze werkzaamheden leveren extra verkeersdrukte op in delen van de Diepenring.

Aanpassing wegprofiel

De weg in de Diepenring krijgt een ander profiel. In plaats van 2  rijstroken zonder fietspad komt er straks een wegprofiel van 1  rijstrook met daarnaast een breed fietspad van rood asfalt en daar waar mogelijk een breder voetpad. Dit is overeenkomstig de Visie Diepenring die in 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Gelijktijdig met het onderhoud aan de weg zal de gemeente ook de huisaansluitingen voor het riool laten vervangen. Het hoofdriool zelf is al eerder vernieuwd zonder dat de straat daarvoor is opgebroken.

Parkeren later aangepakt

Andere aanpassingen aan de Diepenring zijn op dit moment nog niet meegenomen. Dit betreft onder andere de algehele inrichting van de kadestrook langs het water. Ook het hoe en waar parkeren aan de Diepenring komt later aan de orde. Dit als onderdeel van de nieuwe Parkeernota, die in de loop van 2017 aan de raad wordt voorgelegd. Met de nu geplande werkzaamheden blijft het aantal parkeerplaatsen zo goed als gelijk.

Meer bij binnenstad betrekken

De gemeente heeft bij de Aanpak Diepenring dezelfde achtergrond en kwaliteitsgedachte voor ogen als de begin dit jaar vastgestelde binnenstadsvisie. Eind 2016 start het ontwerpproces om de Diepenring meer bij de binnenstad te betrekken en de bussen vanaf 2019 goed over de Diepenring te laten routeren. Zo komt er een nieuwe brug over de Diepenring in het verlengde van het Gedempte Kattendiep en halteplaatsen nabij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg. Het wegvak Visserbrug-Ebbingebrug (binnenzijde Diepenring) komt later – in het kader van de ontwikkeling van het A-kwartier - aan bod.

Planning

De planning van Aanpak Diepenring ziet er als volgt uit:
  • november 2016 – februari 2017: aanpak binnenzijde, deel Ebbingebrug – Kattendiep;
  • februari 2017 – november 2017 aanpak buitenzijde, deel Damsterdiep - Kijk in ’t Jatbrug.
Het werk is van brug tot brug, de wegvakken tussen de bruggen zijn telkens 3 tot 4 weken afgezet. Er komen dan met borden aangegeven omleidingsroutes.

Informatiebijeenkomst

Voordat tot uitvoering wordt overgegaan zal de gemeente de omgeving goed informeren. Niet alleen ontvangen aanwonenden en belanghebbenden een brief, ook wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Deze vindt maandag 10 oktober plaats in het H.N. Werkman Stadslyceum.