Zuidelijke Oostersluisbrug vanaf vrijdag weer gedeeltelijk in gebruik

Groningen - Voetgangers, fietsers en licht gemotoriseerd verkeer kunnen vanaf vrijdag 26 augustus weer gebruik maken van de zuidelijke Oostersluisbrug in Groningen.

De afgelopen weken heeft Rijkswaterstaat gewerkt aan het tijdelijk herstel van de brug, die op 11 juli werd aangevaren door een tankschip. Het definitieve herstel van de brug vindt de komende maanden plaats.

Overlast tot minimum beperkt

Rijkswaterstaat wilde de brug zodanig repareren dat de overlast voor zowel het vaar- als wegverkeer tot een minimum beperkt zou worden. Dat is nu gelukt. De brug kan voor het einde van de schoolvakanties gedeeltelijk in gebruik worden genomen. Scholieren kunnen derhalve weer van beide bruggen aan de uiteinden van de sluis gebruik maken, waardoor lange wachttijden voor een geopende brug tot het verleden behoren.

Zwaarder verkeer

Het zwaardere verkeer (boven de 3,5 ton) kan niet over de beschadigde brug rijden. Dat verkeer zal gebruik moeten blijven maken van de noordelijke brug. Dat betekent dat vrachtauto’s langer moeten wachten voor de geopende brug, of ze kunnen kiezen voor een omleidingsroute. Pas als de brug definitief hersteld is kan ook het zwaardere verkeer er weer gebruik van maken.

Maatregelen

Om te voorkomen dat het zwaardere verkeer toch over de beschadigde brug gaat rijden, neemt Rijkswaterstaat, in overleg met de gemeente Groningen, provincie Groningen en Groningen Bereikbaar, een aantal maatregelen. Voor de brug worden hoogtebalken geplaatst met een hoogtebeperking tot 2,1 meter en er wordt een zwaartebeperking in combinatie met barriers aangebracht. De weg wordt ter plekke enigszins versmald, de maximale snelheid teruggebracht naar 30 kilometer per uur en er worden verkeersdrempels geplaatst. Gedurende de eerste week houden verkeersregelaars toezicht. Er zal worden toegezien op de naleving.