Heemschut kritisch over ontwerpbestemmingsplan stationsgebied

Groningen - Erfgoedvereniging Heemschut is kritisch op het ontwerpbestemmingsplan voor het stationsgebied, dat onlangs gepubliceerd is in het kader van de Spoorzone Groningen. Het plan biedt wel heel weinig bescherming voor de historische bijgebouwen van het rijksmonumentale hoofdstation, meent Heemschut.

"Het document heeft weliswaar oog voor het historische karakter van het station, maar omschrijvingen als ‘maximale inspanning’ en ‘niet de aard van het seinhuis aantasten’ lijken de weg vrij te maken om architecten een zo goed als vrije hand te geven om de perrons opnieuw in te richten", stelt de erfgoedvereniging in een persbericht.

Ernstige aantasting

"Dit zal het monumentale karakter van het hoofdstation met de 19de-eeuwse overkappingen en het seinhuis ernstig kunnen aantasten en de historische beleving te niet kunnen doen. Het complex is in de jaren ’90 voor veel geld gerestaureerd. Het zou de gemeente sieren als ze de monumentale waarden beter zou verankeren op de nieuwe plankaart." De invulling onder de monumentale kappen is nog weinig concreet, stelt Heemschut. "Maar de gemeente lijkt ruim baan te geven aan het ‘vermarkten’ van de openbare ruimte en zet in op een overdaad aan horeca." Heemschut pleit voor een meer open karakter van de perrons dan nu het geval is.

Extra fietsenstalling

De erfgoedvereniging noemt het plan om een extra fietsenstalling op een van de perrons te plaatsen 'verbazingwekkend'. "Aan de zuidzijde is al een grote stalling voorzien als aanvulling op de bestaande stalling onder het verguisde ‘Stadsbalkon’. De 2 stallingen worden via een verbindingstunnel aan elkaar gekoppeld." De noodzaak voor een extra stalling aan de noordzijde ontgaat de erfgoedvereniging;. "De fietsenproblematiek rond het station is momenteel niet van dien aard dat dit 2 extra stallingen rechtvaardigt", stelt zij.

Stationshal

"Ook in de monumentale stationshal wil men horeca toestaan", vervolgt Heemschut. "Men is kennelijk vergeten dat nog niet zo lang geleden een doorgang naar een fastfoodketen gesloten is. Vetluchten zijn slecht voor de kwetsbare beschilderde plafonds, die van papier-maché gemaakt zijn." Heemschut zou liever zien dat het gebruik van de hal beperkt blijft tot mobiele handel, zoals een bloemenstalletje. De ruimte blijft dan beschikbaar voor incidentele culturele evenementen.