Inloopmarkten over concept-herindelingsontwerp

Groningen - De provincie Groningen bereidt samen met de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de gemeentelijke herindeling van deze 3 gemeenten per 1 januari 2019. Voordat Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen het herindelingsontwerp vaststellen, willen de partijen de hoofdlijnen van het herindelingsontwerp delen met inwoners en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt tijdens 3 inloopmarkten.

In het herindelingsontwerp staat een onderbouwing van de noodzaak en de meerwaarde van de herindeling en een beschrijving van de nieuwe gemeente, zoals uitgangspunten, kenmerken, ambities en financiële aspecten.

Inloopmarkten

Tijdens de inloopmarkten krijgen bezoekers meer informatie over de hoofdlijnen van het herindelingsontwerp. Bezoekers kunnen over de herindeling in gesprek gaan, vragen stellen of opmerkingen plaatsen en een bijdrage leveren in de vorm van ideeën of aandachtspunten. Daarnaast kunnen bezoekers aangeven over welke onderwerpen zij het belangrijk vinden dat de gemeenten afspraken met elkaar maken. De inloopmarkten vinden plaats op de volgende data en tijden:
  • dinsdag 30 augustus van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Ten Boer;
  • dinsdag 30 augustus van 19.30 tot 21:30 uur in het Werkplein van de gemeente Groningen;
  • woensdag 31 augustus van 19.30 tot 21.30 uur in het Postiljon Hotel in Haren.

Inspraak

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stellen het herindelingsontwerp op 13 september 2016 definitief vast. Ze sturen dit naar de colleges van B en W van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De gemeenten leggen het herindelingsontwerp van 21 september 2016 tot en met 16 november 2016 ter inzage. De gemeenten en de provincie organiseren in de zienswijze-periode informatiebijeenkomsten om met burgers over het vastgestelde herindelingsontwerp in gesprek te gaan. In deze periode kunnen burgers een zienswijze in dienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De provincie geeft in een nota een reactie op de ingediende zienswijzen. De reactienota en het herindelingsadvies worden begin 2017 door Provinciale Staten vastgesteld.