Groninger Museum gratis toegankelijk voor kinderen, jongeren en studenten

Groningen - Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, en studenten die in Groningen een mbo-, hbo- of universitaire studie volgen kunnen met ingang van 1 september gratis naar het Groninger Museum.

Deze regeling wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met het Akkoord van Groningen, (Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en UMCG), provincie Groningen en de onderwijsinstellingen Alfa-college en Noorderpoort.

Aftrap

De nieuwe regeling wordt donderdag 1 september feestelijk afgetrapt. Met tussen 15.00 en 18.00 uur extra activiteiten voor kinderen, jongeren en studenten. De Groninger Museum Insiders (studentvrijwilligers van het Groninger Museum) zullen speciale rondleidingen geven en er zijn activiteiten van de Groninger Museum JuniorClub (de kinderclub van het museum) in het atelier van het museum.

Drempel verlagen

Met de gratis entree voor kinderen, jongeren en (in Groningen studerende) studenten wil het Groninger Museum een eventuele drempel om het museum te bezoeken verlagen. Educatie is een van de speerpunten van het beleid van het Groninger Museum. Het museum heeft een speciaal educatieprogramma op maat. Daarnaast is, stelt het museum, gratis toegang voor jongeren en studenten in Groningen een belangrijk middel om het culturele klimaat verder te verbeteren en de algemene ontwikkeling van jonge mensen te bevorderen. De jongeren en studenten krijgen bovendien toegang tot tijdelijke tentoonstellingen die hun horizon verbreden en de persoonlijke identificatie met Groningen versterken.