Patiënten Martini Ziekenhuis kunnen bloedglucosemeter gratis laten controleren

Groningen - Diabetespatiënten van het Martini Ziekenhuis in Groningen kunnen gratis hun bloedglucosemeters laten controleren. Dat kan bij de locatie van laboratorium Certe in het ziekenhuis.

Zelfcontrole van bloedglucosewaarden vormt een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van een diabetespatiënt. De zelfcontrole geeft weer hoe het lichaam reageert op verschillende zaken zoals voeding, beweging, medicatie, stress en ziekte. Objectieve controle van bloedglucosemeters is daarom van groot belang.

Eerste lijn

De meeste diabetespatiënten kunnen behandeld worden vanuit de eerste lijn, dat wil zeggen door huisartsen, praktijkondersteuners of thuiszorgverpleegkundigen. De zorg op de Polikliniek Diabetes van het Martini Ziekenhuis is gericht op de behandeling van diabetes type 1 en gecompliceerde vormen van diabetes type 2, en richt zich op het voorkomen van complicaties. Het team bestaat uit internisten, verpleegkundig consulenten en diëtisten. Veel aandacht wordt besteed aan het leren omgaan met diabetes in het dagelijks leven. Dit gaat om het aanleren van technieken en vaardigheden, zoals het spuiten van insuline. Daarbij gaat het ook om persoonlijke begeleiding gericht op kwaliteit van leven op de korte en langere termijn.

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

Het team van het Martini Ziekenhuis legt de nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. De zorgverleners van het Martini Ziekenhuis ondersteunen met hun deskundigheid en ervaring ook de eerste lijn, onder meer door het aanbieden van (na)scholingen. Het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van de modernste technieken zoals behandeling met insulinepompen en het gebruik van sensoren in speciale gevallen.

Samenwerking met Certe

Het ziekenhuis heeft een samenwerking met laboratorium Certe op het gebied van glucosecontrole. Patiënten kunnen hun eigen bloedglucosemeters objectief laten controleren bij de locatie van Certe in het Martini Ziekenhuis. Zodat zij verzekerd zijn van betrouwbare meetresultaten. Voor diabetespatiënten is het van groot belang dat zij kunnen vertrouwen op de uitslag die de bloedglucosemeter geeft.

Diabetes Carrousel

Huisartsen verwijzen per jaar ongeveer 150 diabetespatiënten naar de zogenaamde Diabetes Carrousel van het Martini Ziekenhuis. De Diabetes Carrousel is opgezet om patiënten te coachen zelfstandig hun diabetes en leefstijl onder controle te houden. Zij worden dan gedurende 6 tot 8 maanden in 5  intensieve ‘rondes’ begeleid door een internist, diabetesverpleegkundige en diëtist. Internist Karin van Tol: "Onze ervaring is dat dit een bijzonder effectieve manier is om complicaties te voorkomen en mensen bewust te maken van het effect van hun leefstijl op hun ziekte. Ook is uit onderzoek gebleken dat aan het einde van de Diabetes Carrousel de bloedglucose bij onze patiënten daalt."

Diabetes

Diabetes (ook wel diabetes mellitus of suikerziekte) is een chronische ziekte waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed is verhoogd. Ruim een miljoen Nederlanders hebben diabetes, waarvan het overgrote deel diabetes type 2. Daarvan weten echter 200.000 mensen niet dat zij diabetes hebben. Diabetes is (nog) niet te genezen. Het aantal diabetespatiënten in Groningen ligt hoger dan in de rest van Nederland. De Polikliniek Diabetes van het Martini Ziekenhuis ziet jaarlijks meer dan 3000 diabetespatiënten met complexe problemen.