Vierdaagse stage Tweede Kamerlid Harm Brouwer bij FPC Dr. S. van Mesdag

Groningen - Tweede Kamerlid Harm Brouwer (PvdA) loopt tijdens het zomerreces van de Tweede Kamer 4 dagen - 15 tot en met 18 augustus - stage bij Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag in Groningen.

Brouwer hoopt zo een genuanceerd beeld te krijgen van het functioneren van een tbs-kliniek. Onderwerpen met betrekking tot tbs staan regelmatig ter discussie in de politiek. Met de tijdens deze stage verkregen informatie kan hij goed beslagen ten ijs komen tijdens debatten over tbs.

Meer dan welkom

Brouwer is meer dan welkom bij FPC Dr. S. van Mesdag. "Wij laten graag zien hoe wij werken en waarom wij dat doen. Tijdens de stage laten we de heer Brouwer vele facetten van de behandeling in een fpc zien. Van inkoop van zorg tot meelopen op een crisisunit en van een gesprek met de dominee tot mee-eten met patiënten met een psychotische kwetsbaarheid", stelt directeur algemene zaken Gerard Koorman van FPC Dr. S. van Mesdag.

Harm Brouwer

Harm Brouwer is sinds 6 juli van dit jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA-fractie. Daarvoor was hij 2 keer tijdelijk Kamerlid vanwege vervanging in verband met zwangerschapsverloven. Als Kamerlid houdt hij zich onder meer bezig met krimpregio's en veiligheidsregio's. Brouwer was 7 jaar regiohoofd Groningen, Friesland en Drenthe van de FNV en adviseur van de gemeente Groningen op sociaal gebied (daklozen, verslaafden, langdurig werklozen,  probleemgezinnen en ex-gedetineerden). Tevens was hij van 2005 tot april 2015 voorzitter van het PvdA-gewest Drenthe. Van oktober 2012 tot 2015 was hij voorzitter van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid.