Regio wijst ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning af

Groningen - Het ontwerp-instemmingsbesluit over de gaswinning uit het Groningenveld gaat onvoldoende uit van een veilige en verantwoorde gaswinning. Daarvoor ontbreekt de neerwaartse lijn en zijn er nog teveel onduidelijkheden en onzekerheden die een winningsniveau van 24 miljard kubieke meter voor de komende vijf jaar rechtvaardigen.

Er wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid, voorkomen van schade, de maatschappelijke - en psychosociale impact en de gevolgen voor leefbaarheid en economie. Dat zijn de hoofdpunten die de provincie, gemeenten, waterschappen en Veiligheidsregio Groningen aangeven in hun zienswijzen op het op 30 juni verschenen ontwerp-instemmingsbesluit. Regie moet verschuiven Op meerdere punten vindt de regio dat de regie verder moet verschuiven van NAM en CVW naar de Nationaal Coördinator, bijvoorbeeld  bij het opstellen en uitvoeren van regelingen zoals een nieuwbouwregeling, koopregeling en regeling achterstallig onderhoud, maar ook in de processen van versterken en schade. Op die manier kan met de lokale overheden beter worden gewerkt aan herstel van vertrouwen. Definitief besluit De lokale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en Veiligheidsregio Groningen, dienen voor 11 augustus hun zienswijze in. Mede op basis van alle ingediende zienswijzen zal de minister van Economische Zaken voor 1 oktober 2016 een definitief gaswinningsbesluit nemen. De Tweede Kamer spreekt in september met de minister over het te nemen besluit.