Rijkdom stadsnatuur tentoongesteld

GRONINGEN -  De nieuwe expositie 'Stadsnatuur in beeld' in het gemeentelijk kantoor aan het Zuiderdiep laat de diversiteit van de natuur in de stad zien.

De afgelopen zeven jaar is de verscheidenheid aan flora en fauna in de stad geïnventariseerd. Alle wijken en de stadsranden zijn in kaart gebracht. De stadsecologen willen met de expositie laten zien dat natuurbeheer in de stad wel degelijk zin heeft. De expositie is nog tot 1 oktober op werkdagen te zien.