Fietstocht langs kerkhoven: de Tour de Cimetières

Groningen - Op 18 augustus organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken weer een bijzondere kerkhoventocht: de Tour des Cimetières. Het is een herhaling van de succesvolle tocht van mei 2016: Het Hogeland – van Beem noar Zanneweer.

De tocht begint in Bedum, waar zowel de Algemene Begraafplaats als de RK Begraafplaats wordt bezocht. Daarna gaat de tocht naar Westerdijkshorn waar “een verhoogde begraafplaats met enkele zerken” ligt. Op deze begraafplaats waar eerder een kerkje stond, rest nu nog een losse toren. Nog een losse toren is te vinden op de begraafplaats van Toornwerd, de volgende bestemming. Toren en begraafplaats liggen op het hoogste punt van de wierde die verder voor een groot deel afgegraven is. Daarna gaat de weg naar Usquert waar op het terrein van de 17e-eeuwse boerderij Kloosterwijtwerd een particuliere begraafplaats ligt met twee grafkelders. Tot slot worden nog twee kleine kerkhoven bezocht bij de kerken van Zandeweer en Huizinge. Tour des Cimetières In samenwerking met Arriva Touring organiseert Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) al een aantal jaren de zogenaamde ‘Tour des Cimetières’, een rondleiding langs Groninger kerkhoven. De Groninger kerkhoven zijn erg populair en in voorgaande jaren werden verschillende, volle bussen met geïnteresseerden rondgeleid. Groninger kerkhoven Met de Tour des Cimetières willen Arriva Touring en de Stichting Oude Groninger Kerken het publiek laten kennismaken met de schoonheid van Groninger kerkhoven. De grafstenen in onze provincie zijn vaak rijk aan symboliek en poëzie en bevinden zich op bijzondere plekken. De ‘Tour des Cimetières’ is een samenwerkingsproject tussen Arriva Touring en de Stichting Oude Groninger Kerken.