Groninger Bodem Beweging doet voorstel voor oprichting kenniscentrum

Groningen - De Groninger Bodem Beweging (GBB) is met de Tweede Kamer van mening dat onafhankelijk onderzoek noodzaak is voor het onderbouwen van beleid in het gaswinningsgebied. Daarvoor is een voorstel gedaan aan dhr. Alders, Nationaal Coördinator Groningen, voor het oprichten van een onafhankelijk Kenniscentrum: Bodem, Ondergrond & Mijnbouw.

De motie “Onafhankelijk Onderzoeksprogramma” van 26 januari 2016 is Kamerbreed aangenomen. De Tweede Kamer is zich er ook van bewust, dat onderzoeken naar de gaswinning en de gevolgen daarvan momenteel voornamelijk gebaseerd zijn op onderzoeken door de belanghebbende partij: de Shell/NAM, en dat onafhankelijkheid een verbeterpunt is. Door een onafhankelijk kenniscentrum zou deze motie daadwerkelijk ingevuld kunnen worden. De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft de afgelopen week verkennende gesprekken gevoerd met de Nationaal Coördinator Groningen over zo’n onafhankelijk instituut.