Fysiotherapie, onderzoek en onderwijs komen samen

Groningen - Onlangs bracht Guusje Terhorst, voorzitter van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) een bezoek aan het ECEZG in Groningen. Het ECEZG ( Expertisecentrum Eerstelijnszorg Groningen) is een centrum waarbij therapie (waaronder fysiotherapie), wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bij elkaar komen.

Binnen het centrum zijn een aantal medewerkers ook docent fysiotherapie bij de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast organiseren en ondersteunen  zij vanuit een maatschappelijke betrokkenheid verscheidene maatschappelijke projecten. De wetenschap op het gebied van bewegen en fysiotherapie staat niet stil. Daarom is het van belang dat er onderzoek gedaan blijft worden. In gesprek met enkele medewerkers van het centrum, legt Guusje Terhorst uit dat het KNGF onderzoekers oproept om onderzoek te stroomlijnen. Daarbij vindt zij het belangrijk dat er vanuit de praktijk input geleverd wordt. Alleen dan heeft onderzoek zin. Veranderende zorg Zorg is aan verandering onderhevig. Dat heeft ook gevolgen voor de rol van de fysiotherapeut. Fysiotherapie richt zich naast ziekte en zorg ook steeds meer op gezondheid en gedrag. Dat betekent dat er gekeken wordt naar het voorkómen van klachten. De meeste fysiotherapeuten staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie. Om in dit register te komen moeten fysiotherapeuten aan een aantal eisen voldoen, zoals voldoende uren per week werkzaam zijn in de praktijk, werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en voldoende scholingspunten halen. Zo zorgen goed opgeleide fysiotherapeuten dat de kwaliteit van hun zorgservice goed blijft en patiënten daar de vruchten van plukken.