Verbouwing Wiebengacomplex: asbest gevonden

Groningen - Afgelopen week is tijdens werkzaamheden in het ketelhuis van het Wiebengacomplex van de Hanzehogeschool Groningen een kleine hoeveelheid asbest gevonden. Tijdens de twee luchtmetingen die inmiddels hebben plaatsgevonden is geconstateerd dat er geen asbest is vrijgekomen. Er zijn geen gezondheidsrisico’s geweest voor de bewoners van het pand en de omwonenden.

De werkzaamheden in het ketelhuis zijn onmiddellijk stilgelegd nadat het asbest werd gevonden; vervolgens is de werkplaats afgesloten. Daarna is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om onderzoek te doen. Dit bedrijf concludeerde dat er geen gezondheidsrisico’s zijn geweest. De Hanzehogeschool Groningen heeft ondertussen een sloopvergunning aangevraagd om het asbest op een veilige en verantwoorde manier af te voeren. In het Wiebenga zijn de Academie voor Gezondheidsstudies en de Academie voor Verpleegkunde gehuisvest. Studenten van de opleidingen Fysiotherapie, Logopedie, MBRT, Verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek volgen op deze locatie hun onderwijs. Verbouwing Sinds dit voorjaar vinden er bouwwerkzaamheden plaats in en rondom het Wiebengacomplex. De nieuwbouw én de verbouwing van het monumentale pand zijn nodig, omdat het huidige gebouw verouderd is en te weinig ruimte biedt aan de opleidingen.