Laatste centrale loting voor tienduizenden studenten

Groningen - Bijna 55.000 kandidaten hebben zich dit jaar aangemeld voor een lotingsstudie aan een hogeschool of universiteit. Dinsdag ontvangen de meeste kandidaten bericht of ze zijn geplaatst of niet. Met deze loting komt een einde aan een tijdperk van ruim 40 jaar centrale loting. Vanaf het schooljaar 2017 – 2018 maakt de centrale loting door de Dienst Uitvoering Onderwijs plaats voor selectie door de onderwijsinstellingen zelf.

Dit jaar meldden zich 54.213 personen aan voor een lotingstudie aan een hogeschool of universiteit in het aankomende studiejaar, 2016-2017. Dat zijn er 13.741 minder dan vorig jaar, toen zich 67.954 studenten aanmeldden voor een lotingstudie. Het aantal lotingsstudies is gedaald, zowel in het hoger onderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs. Afschaffing In de ‘Wet kwaliteit in verscheidenheid’ is vastgelegd dat de centrale loting voor numerus fixus studies wordt afgeschaft. Onderwijsinstellingen gaan vanaf het studiejaar 2017-2018 studenten zelf selecteren. In de nieuwe selectiemethode wordt gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en de motivatie van de aspirant-student. Deze methode moet een betere match opleveren tussen de persoon en de opleiding en daardoor tot betere studieresultaten leiden. Na de huidige lotingsronde bekijkt DUO wekelijks of er nieuwe studenten geplaatst kunnen worden. Dit kan omdat er soms plaatsen openvallen als geplaatste kandidaten zich terugtrekken. De loting gaat door tot en met 15 september 2016.