Platform De Wijert erkend als bewonersorganisatie

Groningen - Stichting Platform De Wijert is sinds kort de officiële en erkende bewonersorganisatie voor de wijk De Wijert. Dit initiatief, gestart door bewoners, biedt een platform voor communicatie en informatie voor en door bewoners van de wijk.

Platform De Wijert heeft dit vormgegeven door het opzetten van een onafhankelijke wijkkrant en een interactieve website. Sinds de oprichting heeft de Gemeente Groningen het Platform de vrijheid en ruimte gegeven zich te ontwikkelen en draagvlak te creëren.  Het Platform wordt gefaciliteerd door het Gebiedsteam Zuid van de Gemeente Groningen. Platform voor wijkbewoners De Wijert wil een platform bieden voor alle wijkbewoners, zorgen voor informatieverstrekking en het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en leefbaarheid in de wijk. Platform De Wijert heeft zich gevestigd in het MFC De Wijert/Helpman.