Onderzoekers doen ontdekking in stamcelonderzoek

Groningen - Onderzoekers van het European Institute for the Biology of Ageing (ERIBA) hebben recentelijk een nieuwe methode ontdekt om gewone bloedcellen om te zetten in hematopoiëtische stamcellen. Dit zijn stamcellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van alle bloedcellen.

ERIBA is het onderzoeksinstituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, waar wetenschappers fundamenteel onderzoek doen naar verouderingsprocessen en de ziekten die daarmee gepaard gaan. Voor patiënten die leiden aan ziektes waarbij de aanmaak van bloedcellen is verstoord, zoals leukemie, is een stamceltransplantatie essentieel voor hun herstel. Echter, een transplantatie vereist een levende donor, die ook nog eens een goede match met de patiënt dient te zijn. Veel patiënten die een stamceltransplantatie nodig hebben, kunnen de procedure daarom nooit ondergaan. Stamcellen uit gewone cellen Een mogelijke oplossing voor dit probleem is de productie van stamcellen uit gewone cellen. De onderzoeksgroepen hebben een nieuwe manier gevonden om dit proces aan te pakken. Eerder onderzoek wees al uit dat een specifieke groep moleculen in de cel een belangrijke rol speelt in het sturen van de unieke zelf-herstellende eigenschappen van stamcellen. Minder benodigde donoren De ontdekking belooft veel goeds voor therapeutische stamceltransplantaties in de toekomst. Ondanks dat er op dit moment alleen nog toepassingen zijn in het onderzoek, wordt hiermee wel de eerste stap gezet naar het ontwikkelen van nieuwe strategieën om stamcellen buiten het lichaam te groeien en te vermeerderen. Uiteindelijk kunnen deze nieuwe strategieën dan gebruikt worden in transplantaties. Daarmee zou in de toekomst het aantal benodigde donoren sterk verminderd kunnen worden.