Aardbevingsschade tast gezondheid en veiligheid aan

Groningen - Mensen in het aardbevingsgebied in Groningen voelen zich onveiliger en schatten de kans om slachtoffer te worden van een aardbeving hoger in. Ook is hun gezondheid minder goed. 

Onder de 90.000 personen met aardbevingsschade is het aantal ongezonde mensen tussen de 2.500 tot 6.800 personen hoger dan normaal. In een nieuw rapport van Gronings Perspectief adviseren de onderzoekers om schade te voorkomen, veiligheid te verbeteren en persoonlijke problemen vroegtijdig te signaleren. Ook het verstevigen van de leefomgeving en van de sociale cohesie kan bewoners tegen de nadelige gevolgen van gaswinning beschermen. In april brachten onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een eerste tussenrapport uit over het onderzoek “Gronings Perspectief”. Hierin stonden opvallende resultaten op het gebied van gezondheid, ervaren veiligheid en toekomstperspectief van Groningers. De onderzoekers presenteerden vrijdag het eerste wetenschappelijke rapport dat hier dieper op in gaat. Minder veilig In het gebied met aardbevingsschade voelen inwoners zich veel minder veilig en nemen zij een hoger risico waar. Gezondheidsklachten In het gebied met schade zijn iets meer gezondheidsklachten. Ook zijn meer mensen daar psychisch ongezond en gaat een hoger percentage regelmatig naar de huisarts. Woontevredenheid hoog Ondanks de genoemde problemen is de woontevredenheid in Groningen hoog. Opmerkelijk is dat de tevredenheid binnen het gaswinningsgebied even hoog is als daarbuiten. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen voor lokale instanties om gezondheid en veiligheidsgevoel te verbeteren. Zo roepen zij bijvoorbeeld op tot het voorkomen van schade en het stimuleren van preventieve maatregelen op het gebied van veiligheid.