Aanzienlijke schade aan Oostersluisbrug door aanvaring

Groningen - Door de aanvaring van een vrachtschip met de Oostersluisbrug is dinsdag aanzienlijke schade aan de brugconstructie ontstaan. Dat is gebleken uit een inspectie van de brug door Rijkswaterstaat.

Naar verwachting zal de brug langere tijd uit de roulatie zijn. De komende dagen wordt onderzocht hoe lang de reparatie gaat duren. De sluis is niet beschadigd. Door de aanvaring is de brug aan de zuidzijde van de sluis ontzet. Om het scheepvaartverkeer te kunnen laten passeren is het brugdek omhoog gezet en vergrendeld. Daardoor is de situatie veilig. De maatregel heeft tot gevolg dat het wegverkeer nog maar van één brug gebruik kan maken. Met name tijdens werkdagen in de ochtend- en avondspits leidt dat tot filevorming op het wegennet rond de sluis. Rijkswaterstaat stelt plannen op die moeten zorgen dat zowel de scheepvaart als het wegverkeer zo min mogelijk overlast ondervindt van het feit dat de brug buiten werking is. Hierbij werkt Rijkswaterstaat samen met de gemeente Groningen, provincie Groningen en Groningen Bereikbaar. Maatregelen Voor de korte termijn heeft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen genomen. Verkeer krijgt het advies de brug zoveel mogelijk te mijden en een alternatieve route te kiezen.