Noordelijk kantoor voor lokale belastingen

Groningen - De drie algemeen besturen van de noordelijke waterschappen hebben ‘ja’ gezegd tegen de oprichting van een noordelijk belastingkantoor voor de heffing van lokale belastingen. De besturen van Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân gaven op 6 en 12 juli hun akkoord. Eerder ging het college van B&W van Groningen al akkoord met deze samenwerking.

Komende periode Nu het besluit definitief is, gaan de betrokken organisaties gezamenlijk aan de slag met de opbouw van de nieuwe organisatie. Alle belastingmedewerkers van Hefpunt en de gemeente Groningen kunnen mee naar het nieuwe belastingkantoor, waarvan de naam nog niet bekend is. Voordelen De samenwerking moet een forse besparing opleveren: op jaarbasis ruim 1,7 miljoen euro. Inwoners van de gemeente Groningen krijgen vanaf 2018 nog maar één aanslagbiljet voor alle waterschaps- en gemeentelijke belastingen. Het nieuwe kantoor biedt op termijn ook de mogelijkheid om meer gemeenten in Noord-Nederland te faciliteren.