Expositie 'Stadsnatuur in beeld' in Groningen

Groningen - In de hal van het gebouw van de gemeente Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep wordt donderdag 14 juli de expositie 'Stadsnatuur in beeld' geopend.

Deze expositie laat zien hoe divers de stadsnatuur van Groningen is en hoe die stadsnatuur zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast geeft de expositie een beeld van de invloed van het beheer en inrichting.

Stadsnatuur

Een grote groep ecologen heeft de stadsnatuur 7 jaar lang op wetenschappelijke wijze gemonitord. Zij hebben metingen gedaan naar wat er allemaal leeft in de stad en waar. Aldus is - voor het eerst - een compleet beeld gevormd van welke soorten planten en beesten in de stad voorkomen en in welke wijk/ buurt ze zich bevinden.

Expositie

Naast het 7-jarig monitoringsrapport is informatie aanwezig over de resultaten van de monitoring per wijk. Verder toont de expositie foto’s, overzichtskaarten, gebiedsscores van stadsnatuur en ongeveer 40 soorten beesten in opgezette vorm. De 7 ‘rijkste’ gebieden op het gebied van stadsnatuur zijn: het Selwerderhof, Drielanden, Reitdiep Zernike, Stadspark, Piccardthof, de Hunze en het Hoornse Meer.