Ringwegacademie: inzet studenten mbo bij aanpak Ring Zuid

Groningen - In het stadhuis van Groningen wordt vrijdag 15 juli de overeenkomst 'Heerenakkoord Ringwegacademie Herepoort' geformaliseerd. De overeenkomst wordt ondertekend door de wegenbouwcombinatie Herepoort, de onderwijsinstellingen Noorderpoort, Alfa-college en Terra, en de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.

De overeenkomst voorziet voor de komende 5 jaren in samenwerking op het gebied van werk-/ leertrajecten onder de noemer Ringwegacademie. Niet alleen mensen die langdurig werkeloos zijn, maar ook studenten mbo kunnen bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen kennismaken met de praktijk en zo hun praktijk-/ leerervaring vergroten.

Investering van 5 miljoen euro

Met de ondertekening committeert de aannemerscombinatie Herepoort zich bovendien aan een investering van circa 5 miljoen euro in onderwijs en praktijkgerelateerde zaken. In totaal zullen zij de komende jaren 63 stageplekken en 24 afstudeerplekken leveren. “Het is voor ons vanzelfsprekend dat we bij het project Aanpak Ring Zuid de samenwerking met de regionale opleidingscentra zoeken. We vinden het als noordelijke aannemers belangrijk dat er voldoende stageplekken en leerwerkplekken in de wegenbouw zijn in het noorden. Want ook in de toekomst willen we over goed opgeleid personeel kunnen beschikken. De jongeren van nu zijn de vaklieden van morgen”, stelt directielid Peter Westra.

Praktijkervaring

Het project aanpak Ring Zuid, waarbij de 12 kilometer lange zuidelijke ringweg bij Groningen grootschalig wordt verbouwd , werd in mei aan de aannemerscombinatie Herepoort gegund. Zij is nu druk doende om de organisatie, fasering en aanpak van de werkzaamheden verder uit te werken. In de planfase is de bestuurlijke wens geuit om de regio niet alleen in economische zin, maar ook op het gebied van kennis mee te laten liften. De Ringwegacademie voorziet hierin. ‘’Het project is een ideale mogelijkheid voor onze studenten om praktijkervaring op te doen", stelt Wim Moes van het Alfa-college namens de 3 mbo-instellingen. "Meewerken aan zo’n belangrijk project in Groningen is een prachtige kans om te leren en tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage te leveren. Vanuit de bijzondere en goede samenwerking die wij als mbo-scholen in het Noorden hebben met onze partners in de regio, hebben we het idee van de Ringwegacademie direct omarmd. Inmiddels zijn we bezig om dit project een duidelijke plek binnen ons onderwijs te geven.’’

Het Noorden sterker maken

“Een grote aanwinst voor de stad en de regio”, benadrukt wethouder Paul de Rook van Verkeer en Vervoer. “Op deze manier geven we niet alleen de economische waarde vorm, maar ook de onderwijskundige kant. Economisch gezien is het plan Aanpak Ring Zuid een interessante opsteker voor Groningen en de wijde omgeving. In de komende 5 jaren levert het project maar liefst 1825 arbeidsjaren directe werkgelegenheid ( 365 Fte) en 660 indirecte arbeidsjaren (132 Fte). Op deze manier kunnen we iets blijvends voor onze regio achterlaten. Uiteindelijk hebben we 1 gezamenlijke missie en dat is dat we met de ombouw van de zuidelijke ringweg het Noorden sterker willen maken.”