Inburgering: Noorderpoort-cursist levert portfolio in

GRONINGEN - Gökhan Yildiz, cursist inburgering bij Noorderpoort Educatie, heeft zijn portfolio voor het onderdeel Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) ingeleverd bij DUO. Hij is hiermee de eerste cursist in de gemeente Groningen die via een ROC dit examen aflegt.

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. De cursist dient zowel thuis als op school aan diverse opdrachten te werken. Het resultaat hiervan stuurt de cursist naar DUO.

Inburgering

Gökhan Yildiz is in februari 2015 bij Noorderpoort gestart met zijn inburgering. Hij is op dit moment op vrijwillige basis klusjesman bij café De Toeter. Zijn wensberoep is echter magazijnmedewerker en hij heeft voor het inburgeringsonderdeel ONA alles uitgezocht op het gebied van de inhoud van het beroep en mogelijke opleidingen. De komende 3 maanden buigt DUO zich over zijn portfolio. Het mondelinge examen bestaat uit een gesprek over zijn portfolio.

Dichter bij de arbeidsmarkt

Het examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt is sinds 1 januari 2015 ingevoerd om de inburgeraar dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. De onderdelen van inburgering zijn nu lezen, luisteren, schrijven, spreken, Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt.