Nieuw bestuur voor Economic Board Groningen

Groningen - Economic Board Groningen (EBG) heeft vanaf deze maand een nieuw bestuur.

Om de structuur te vereenvoudigen, nemen de 2 directieleden Marco Smit en Peter Arnold Jellema plaats in het bestuur. Directie en bestuur worden in elkaar geschoven. Emme Groot wordt bestuursvoorzitter. Omdat EBG in een uitvoerende fase is gekomen, legt bestuurslid Ad de Vos zijn functie neer. Economic Board Groningen heeft vanaf juli alleen nog een bestuur en een Raad van Commissarissen. “De pioniersfase is achter de rug, daar heb ik een bijdrage aan kunnen leveren. Als FNV-bestuurder ben ik in de gelegenheid geweest belangrijke speerpunten als werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden in te brengen in het beleid van EBG. Nu de pioniersfase achter de rug is en de organisatie na het opstarten van de programma’s en het inrichten van het eigen fonds goed staat, zit mijn taak erop en kan de bestuursstructuur compacter worden gemaakt", stelt Ad de Vos.

Economic Board Groningen

Economic Board Groningen is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied een nieuwe impuls te geven. Provincie Groningen en NAM hebben € 97,5 miljoen in de kas van EBG gestort. Het geld is beschikbaar voor ondernemers, onder andere via Kredietunies Eemsregio en Groningen en via het GROEIfonds.