Directeur-bestuurder VRIJDAG verlengt jaarcontract niet

Groningen - Directeur-bestuurder Hendrik Jan Houtsma van VRIJDAG heeft in goed overleg met de Raad van Toezicht besloten dat zijn toekomst elders ligt. Hij heeft besloten zijn jaarcontract niet te verlengen, waardoor hij op 15 augustus vertrekt.

De Raad van Toezicht respecteert dit besluit en start direct met de werving van een nieuwe directeur die het ingezette beleid voorzet. Het streven is dat de nieuwe leider op 1 januari start.

Wederzijdse verwachtingen liggen uit elkaar

Hendrik Jan Houtsma zegt over zijn vertrek: “Het afgelopen jaar heb ik VRIJDAG als organisatie goed leren kennen. Met plezier en trots heb ik, mede dankzij de inzet van iedereen die deel uitmaakt van de VRIJDAG-organisatie, een aantal belangrijke stappen gezet op zowel financieel en beleidsmatig gebied als in de herhuisvesting. De afgelopen weken heb ik met de Raad van Toezicht dit jaar geëvalueerd. Ik ben tot de slotsom gekomen dat de wederzijdse verwachtingen uit elkaar liggen. Dit opgeteld bij het feit dat ik mijn privéleven van Amersfoort naar Groningen dien over te hevelen, heb ik na zorgvuldige overweging besloten mijn arbeidscontract met VRIJDAG niet te verlengen, hoe mij dit ook spijt. Ik wens alle medewerkers, cursisten, leerlingen en relaties al het goede voor de toekomst en dank iedereen voor de samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen.“

VRIJDAG

VRIJDAG is in juni 2014 ontstaan uit de fusie van de Stedelijke Muziekschool Groningen en het Kunstencentrum Groningen. De organisatie brengt muziek, theater en beeldende kunst maken - en bekijken, dank zij eigen podia en expositieruimtes - binnen bereik van alle Groningers, ondersteunt amateurkunstenaars en bevordert cultuureducatie. VRIJDAG heeft 3 locaties: Sint Jansstraat 7 (muziek), Walstraat 34 (beeldende kunst) en Noorderbuitensingel 11 (VRIJDAG Theater).