Samenwerking FC Groningen, HEALTH i PORT en Hanzehogeschool Groningen

Groningen - FC Groningen, HEALTH i PORT en Hanzehogeschool Groningen (Instituut voor Sportstudies) gaan samenwerken. De partijen tekenden hiertoe vrijdag 1 juli een contract voor 3 jaar.

De Hanzehogeschool wordt een belangrijke partner van het te realiseren Topsportzorgcentrum op Sportpark Corpus den Hoorn. Het Instituut voor Sportstudies gaat op het trainingscomplex van FC Groningen gebruik maken van de reeds bestaande Outdoor Football Lab-faciliteiten. Op deze plek werken onderwijs en onderzoek nauw samen met het bedrijfsleven.

Werkervarings- en stageplekken

Studenten van de Hanzehogeschool krijgen binnen de club werkervarings- en stageplekken aangeboden op het gebied van Management & Organisatie, Marketing, Gezondheid/ Vitaliteit en Training/ Coaching. Daarnaast geven medewerkers van FC Groningen lezingen en presentaties aan de studenten. Met daarbij als belangrijk aandachtspunt dat de kennis die wordt opgedaan uit topsport kan worden toegepast voor sport in het algemeen. Een voorbeeld is de samenwerking met 6 (voetbal)verenigingen uit de stad, waarbij trainers/ coaches samen met studenten in het Topsportzorgcentrum worden opgeleid.

HEALTH i PORT

Met de samenwerking sluit de Hanzehogeschool zich aan bij HEALTH i PORT, een platform voor bedrijven en instellingen op het gebied van health, performance en vitality. Hierdoor krijgt de onderwijsinstelling toegang tot het netwerkplatform van FC Groningen met ruim 700 zakelijke relaties, waarin alle branches zijn vertegenwoordigd. In de Health i Lounge zijn met name de relaties op het gebied van sport, gezondheid, vitaliteit en bewegen gevestigd.

Kwaliteit en doelmatigheid zorg

HEALTH i PORT is een initiatief van GGZ-instelling INTER-PSY en FC Groningen. HEALTH i PORT brengt partijen bij elkaar om gezamenlijk de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg – en de werkgelegenheid – in Noord-Nederland te vergroten. Het is een platform waar partijen elkaar ontmoeten, kennis delen en samenwerken aan innovaties.