Natuurmonumenten koopt graslanden aan in Kardinge

Groningen - Natuurmonumenten heeft 20 hectare graslanden gekocht in natuurgebied Kardinge in Groningen.

Het land was van Bouwfonds, dat het verpachtte aan biologisch boer Jan-Hendrik Elzinga. Hij blijft de pachter van de grond. Met Natuurmonumenten, dat in 2015 ook al 37 hectare weidevogelgraslanden aankocht in het centrale gedeelte van Kardinge, als eigenaar kunnen aanpassingen worden gedaan om de flora en fauna in verworven graslanden te beschermen.

Weidevogels baat bij aankoop

Boswachter Reiner Hartog verwacht dat weidevogels baat hebben bij de aankoop, omdat het natuurgebied groter en robuuster wordt. "Kardinge wordt een aaneengesloten natuurgebied wat ons de ruimte geeft om het geschikt te maken voor weidevogels", stelt de boswachter. "We gaan in overleg met het waterschap het waterpeil verhogen en kiezen voor bemesting middels strorijke runderstalmest. We willen het beheren zoals kleinschalige landbouwers 80 jaar geleden boerden. Op die manier willen we kruidenrijke graslanden creëren.’’

Puur grasland niet geschikt

In dergelijke graslanden is volop ruimte voor de scherpe boterbloem, smalle weegbree, rode klaver en kamgras die een hoop insecten trekken. Daardoor is het er goed toeven voor jonge weidevogels zoals grutto’s, tureluurs en kieviten. Puur grasland is niet geschikt voor weidevogels. Jan-Hendrik Elzinga benadrukt het unieke karakter van het gebied waarin weidevogels, bio-landbouw en recreatie prima met elkaar samen gaan.

Kleine akkers

Hartog vertelt dat historische kaarten zijn gevonden waaruit duidelijk wordt dat er rond Noorddijk volop kleine akkers waren. "Die willen we terug omdat dat oude landschap andere natuurwaarden oplevert.’’ Akkervogels als de groenling, geelgors, kneu, ringmus en de torenvalk gedijen goed op kleine akkertjes waar verschillende gewassen groeien zoals zomertarwe, gerst en haver.

Natuurgebied Kardinge

Natuurgebied Kardinge beslaat in totaal zo’n 300 hectare en bestaat uit bos, moeras, open water en graslanden. Natuurliefhebbers hebben er volop gelegenheid hun ogen de kost te geven vanaf de verhoogde wandel- en fietspaden.