Martini Borstcentrum in Groningen klaar voor eerste patiënten

Groningen - Het Martini Borstcentrum in Groningen ontvangt vanaf maandag 4 juli de eerste patiënten. In het Borstcentrum komen mensen met borstkanker en mensen met een verdenking op borstkanker.

Binnen de maanden van het Martini Ziekenhuis is de afgelopen maanden een heel nieuw Borstcentrum gebouwd. Hier werken nu alle betrokken specialisten en verpleegkundigen samen op 1 locatie. Er is meer aandacht voor de privacy van de patiënt en tegelijkertijd wordt gezorgd voor een zo aangenaam mogelijke sfeer. De officiële opening is in september.

Samen op 1 locatie

In het Martini Borstcentrum werken zowel de radioloog als de oncologisch chirurg, internist-oncoloog, radiotherapeut en de verpleegkundigen samen op 1 locatie. Voor de realisatie van het nieuwe Borstcentrum hadden patiënten nog afspraken op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Alleen voor de eventuele operatie, chemo- en/of immunotherapie gaat de patiënt naar een andere afdeling. Patiënten die bestraling krijgen, blijven die ondergaan in het UMCG.

Meer privacy

In het Martini Borstcentrum wordt in de wachtkamers en bij de ontvangstbalie veel rekening gehouden met de privacy van de patiënt. Edwin Sinnema, clustermanager Oncologie: "Voor de inrichting van het Borstcentrum hebben we nauw overleg gehad met Borstkankervereniging Nederland (BVN) en Zorgbelang Groningen. Zo zijn er aparte wachtruimtes voor patiënten die voor een eerste onderzoek komen en voor hen die al onder behandeling zijn ." Tegelijkertijd is er door de bijna huiselijke inrichting ook veel aandacht voor het creëren van een zo aangenaam mogelijke sfeer.

Zorg op maat

Oncologisch chirurg Wendy Kelder: "Wij zien op dit moment de meeste patiënten met verdenking op borstkanker van Noord-Nederland (3000 in 2015) en dat aantal neemt toe. We groeiden daardoor op onze oude locatie in het ziekenhuis uit ons jasje. Deze interne verhuizing biedt ons ook de mogelijkheid om een aantal al langer gewenste veranderingen door te voeren. Op de oude locatie was hier geen ruimte voor. Het nieuwe centrum is vooral patiëntvriendelijker ingericht en biedt ons de mogelijkheid om nog meer zorg op maat te verlenen aan iedere patiënt."

A tot Z

Het Martini Ziekenhuis wil de beste zorg rondom de diagnose en behandeling van borstkanker in Noord-Nederland blijven bieden. Zorg die van A tot Z goed geregeld is. Patiënten met verdenking op borstkanker kunnen in de meeste gevallen binnen 1 werkdag terecht voor een eerste afspraak. Zij krijgen vervolgens in veruit de meeste gevallen binnen 24 uur duidelijkheid over de diagnose en - waar nodig - het behandelplan. De verschillende stappen in het diagnose- en behandeltraject zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, met bijvoorbeeld meerdere afspraken op 1 dag zodat de patiënt niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen.