Wethouder opent eerste ecoduct in stedelijk gebied

Groningen - Wethouder Mattias Gijsbertsen van de gemeente Groningen opent dinsdag 28 juni om 17.30 uur het ecoduct Meedenpad over de oostelijke ringweg.

Dit is het eerste ecoduct dat in een stedelijk gebied in Nederland is aangelegd. Ook wordt een groot interactief infopaneel onthuld aan de voet van de oostelijke hellingbaan.

Corridors

In de gemeente Groningen wordt het groen op zo’n ecologische manier beheerd dat steeds meer diersoorten zich prima thuis voelen in de stad. De gemeente legt daarom groene corridors aan waarlangs al die dieren kunnen trekken.

Meedenpad

En de beste plek om over de oostelijke ringweg te trekken is het Meedenpad. Er is hier weinig bebouwing, het ligt in de luwte van de woonomgeving en er zijn nagenoeg geen barrières. Bovendien is de toegang naar het ecoduct goed in te richten voor de dieren. Langs het Meedenpad is een ‘hellingbaan’ met struiken, bloemen en stronken waarlangs dieren naar het ecoduct worden geleid.

Haag van bottelrozen

Dit stedelijk ecoduct biedt ongeveer 4 meter ruimte aan fietsers en wandelaars en 3,5 meter aan de dieren. De banen worden van elkaar gescheiden door een haag van bottelrozen. Op een groot interactief infopaneel kunnen belangstellenden diersporen herkennen.

Project Oostelijke Ringweg

De aanleg van het ecoduct is een onderdeel van het Project Oostelijke Ringweg en een samenwerking tussen de gemeente Groningen en de provincie Groningen, die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.