8000 zonnepanelen extra op daken Groninger bedrijven

Groningen - Dankzij een rijkssubsidie kunnen 25 bedrijven in de gemeente Groningen de komende 3 jaar in totaal ongeveer 8000 extra zonnepanelen plaatsen op hun daken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kende 25 van de 28 ingediende subsidieaanvragen toe. Hiermee is een bedrag van ongeveer 2,1 miljoen euro gemoeid.

[caption id="attachment_49128" align="alignright" width="120"]Wethouder Mattias Gijsbertsen. Mattias Gijsbertsen.[/caption] “De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Dat betekent onder andere dat op zoveel mogelijk daken zonnepanelen moeten komen. Voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting is er dit jaar nog een aantrekkelijke subsidieregeling (SDE+)", weet wethouder Mattias Gijsbertsen. "Naast het verduurzamen van de energievoorziening kunnen bedrijven geld verdienen met het vol leggen van hun daken. Samen met de samenwerkende bedrijvenverenigingen en de lokale energiecoöperatie Grunneger Power helpen we bedrijven om de subsidieaanvraag te doen.”

Subsidie

Voor de eerste ronde in het voorjaar stelde het Rijk 4 miljard euro beschikbaar. 2,1 miljoen euro daarvan is toegekend aan Groningse bedrijven. Voor de tweede ronde in het najaar komt opnieuw landelijk 4 miljard euro vrij. Bedrijven die de eerste ronde gemist hebben, kunnen alsnog in de tweede ronde meedoen.

Verschil

De essentie van de SDE+ regeling is dat de overheid subsidie geeft op het verschil tussen de 'gewone' basisprijs voor energie en de prijs van de energie die duurzaam is opgewekt. Dit gebeurt gedurende een termijn van 15 jaar. Of de regeling ook volgend jaar beschikbaar is en in welke vorm, is nog niet duidelijk. De regeling is bedoeld voor grootverbruikers met ruimte voor ten minste 60 zonnepanelen.