Vanaf 2017 één aanslagbiljet voor de Stadjers?

Groningen - Als de algemene besturen  van de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân 6 en 12 juli 'ja' zeggen, krijgt de gemeente Groningen een noordelijk belastingkantoor voor de heffing van lokale belastingen.

Dit betekent dat de Stadjers één aanslagbiljet krijgen voor alle waterschaps- en gemeentelijke belastingen. Hierdoor betalen inwoners van de gemeente Groningen één bedrag aan belasting, ook bij gespreide betaling. Daarnaast levert dit een besparing op van 1,7 miljoen euro. De belastingmedewerkers van Hefpunt, de organisatie die nu de waterschapsbelastingen heft en int, kunnen mee naar de nieuwe organisatie. Het 'Noordelijk Belastingkantoor', zoals het voorlopig wordt genoemd, int alle waterschaps- en gemeentelijke belastingen. Het college van B&W en de dagelijkse besturen van de drie noordelijke waterschappen hebben dit met elkaar afgesproken. Het centrale belastingkantoor komt in de stad en is op zijn vroegst media 2017 actief.Alleen de gemeente Groningen valt onder het Noordelijk Belastingkantoor. Andere gemeenten kunnen zich wel aansluiten.