Koninklijke onderscheiding voor Grietje Bouma-Lingbeek

Groningen - Grietje Bouma-Lingbeek uit Groningen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De bijbehorende versierselen werden haar zondag opgespeld door burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Dat gebeurd in de Immanuelkerk in Groningen, waar Bouma na 25 jaar afscheid nam als ouderling van het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

Interkerkelijk Dovenpastoraat

Grietje Bouma-Lingbeek werd in 1991 bevestigd als ouderling in de Immanuelkerk in Groningen. Dit met de bijzondere opdracht: het dovenpastoraat. Haar eerste taak was het stedelijk dovenpastoraat. Ze legde, als niet horende, vele huisbezoeken af aan doven in de stad en in de provincie Groningen. Maar ze maakte ook deel uit van de kerkenraad van de Immanuelkerk en was betrokken bij de organisatie van gezamenlijke kerkdiensten voor doven en horenden.

Landelijk dovenpastoraat

Grietje Bouma-Lingbeek zette zich ook binnen het landelijk dovenpastoraat in. Van 2004-2011 was ze lid van de stuurgroep die uitvoering geeft aan het beleid van het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Deze stuurgroep verschillende landelijke bijeenkomsten zoals een landelijke contactdag, een bijbelstudiedag en een ontmoetingsdag voor voorgangers. Tevens is er vanuit de stuurgroep contact met de regionale commissies in heel Nederland. Verder heeft Bouma zich ingezet voor doventafeltennisvereniging Lotea.